ANWB start experiment met Connected Car

De ANWB houdt dit voorjaar een experiment met 1000 ANWB-leden, waarbij de automobilisten hun auto met het internet verbinden om zo alle benodigde informatie paraat te hebben tijdens het rijden. Met deze Connected Car ben je altijd op de hoogte van routes, verkeersdrukte, verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en de technische stand van zaken van de wagen.

Informatie van auto naar app

In de meeste moderne auto’s zit een boordcomputer die gegevens verzamelt. De ANWB wil een zogenaamde dongel onder de stuurkolom plaatsen die deze gegevens uitleest. Deze informatie kan vervolgens via een app of een website geraadpleegd worden.

Connected-Car-ANWB

Verkeersveiligheid

Volgens de ANWB kan de Connected Car een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, en helpen kosten en energie te besparen. Automobilisten kunnen het brandstofverbruik volgen en een inzicht krijgen in de gevolgen van hun rijstijl daarop. Uiteindelijk zal het mogelijk zijn onveilige situaties in het verkeer te herkennen en elkaar te waarschuwen bij gevaar.

De ANWB stelt dat zij in Europa voorloper zijn in het onderzoeken en ontwikkelen van diensten die gebruikmaken van live-voertuigdata.