Maximumsnelheid A10 en A13 wordt verlaagd

De maximumsnelheid op de A10 bij Amsterdam en op de A13 bij Rotterdam-Overschie gaat per eind maart weer terug naar 80 km/u, zo maakte minister Schultz van Haegen (ministerie van Infrastructuur en Milieu) bekend.

Te veel luchtverontreiniging voor omwonenden

In november 2013 werd bekend dat de rechter bezwaren had tegen de beslissing van Schultz van Haegen om de maximumsnelheid op beide wegen te verhogen van 80 km/u naar 100 km/u. De minister zou bij haar besluit in 2012 te weinig rekening gehouden hebben met de belangen van omwonenden. De verontreiniging is fors gestegen sinds de verhoging van de maximumsnelheid. Uit een rapport van Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond bleek dat daardoor de levensverwachting van omwonenden met 20 dagen gedaald is.

Minister Schultz van Haegen (VVD)

Minister Schultz van Haegen (VVD)

Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland geldt sinds 2012 een maximumsnelheid van 130 km/u, waardoor in dat jaar veel maximumsnelheden opgeschroefd werden. Op veel snelwegen geldt echter een lagere grens. Dit heeft dan te maken met verkeersveiligheid, nabijliggend natuurgebied of met omwonenden en hun leefomgeving.

130km