Via Limburg

In Nederland worden de wegen aangelegd door Rijkswaterstaat, de uitvoerende kracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Niet alle wegen worden beheerd door Rijkswaterstaat; soms worden wegen uit handen gegeven aan bijvoorbeeld provincies of gemeenten. Over het algemeen vallen de meeste snelwegen (de A-wegen, zoals de A73) en veel autowegen (de N-wegen) onder het beheer van het Rijk.

Via Limburg goed voor het milieu

Rijkswaterstaat en de provincie Limburg zijn een samenwerking aangegaan om in Limburg 4 nieuwe wegen aan te leggen. Dit project heet ’Via Limburg’ (pdf) en is erg goed voor het milieu omdat de wegen die er nu liggen voor veel opstoppingen zorgen waardoor er veel luchtvervuiling ontstaat. Bovendien wordt er tijdens dit project rekening gehouden met Duurzaam Bouwen (afgekort als DuBo).

Snelwegen in Nederland

Snelwegen in Nederland

Duurzaam Bouwen

Via Limburg is een voorbeeldproject voor DuBo en er worden bij de bouw daarom zo veel mogelijk milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen getroffen. Dit zien we terug in het ontwerp, het materiaal en de energiebesparing.

In het ontwerp zijn bijvoorbeeld rotondes opgenomen in plaats van gewone kruisingen. Rotondes zorgen voor een snellere doorstroom van het verkeer, waardoor er minder auto’s stilstaan en er dus minder luchtvervuiling is. Ook worden er optimale fietsverbindingen aangelegd.

Het materiaal dat gebruikt wordt in het project is ook zo milieuvriendelijk mogelijk. De viaducten worden gemaakt van beton in plaats van staal, masten worden gemaakt van hout, en er komen geluidswallen in plaats van geluidsschermen (geluidswallen worden gemaakt van grond en zijn dus veel natuurlijker dan bijvoorbeeld plastic schermen).

De energiebesparing zien we terug in energiezuinige verlichting zoals led-verlichting. Ook worden speciale borden die de richting aan moeten geven in het donker (Black en White-schermen) verlicht door de koplampen van de auto’s en zo hoeft hier dus helemaal geen elektriciteit aan te pas te komen.

Milieuvriendelijk en goedkoop

Op de lange termijn blijkt dit project niet alleen milieuvriendelijker dan conventioneel bouwen, ook is het veel goedkoper en zijn de energiebesparende maatregelen beter realiseerbaar dan eerder werd gedacht. Het doel van het project is daarom ook dat andere ondernemers worden aangemoedigd DuBo-kwaliteit te leveren.